Pagdating ng kastila sa pinas


13-Feb-2021 02:05

uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. Pinapakita sa pananaliksik na may malaking bahagi ng talaban ng kultura, wika at pangangalakal ng lahing Austronesyano ang Pilipinas.At kung mapapatunayan sa pag-aaral ni Bolunia na ito’y bahagi ng “missing link” ng ating kasaysayan bilang parte ng lahing Austronesyano ay masasabing bago pa man ang pananakop ay mayroon na tayong siyensya at teknolohiya sa paglalayag sa malalawak na karagatan.3: “Reduccion sa Bohol sa Dantaon 16 hanggang 19” ni Amelia S. Sa sanaysay na ito pinapakita kung paano binago ng kolonyalismong kastila ang istruktura ng pamumuhay ng mga katutubo upang magpaloob sa “Reduccion” o sistemang pueblo.

pagdating ng kastila sa pinas-35

married dating in clifton illinois

Dahil sa malapit na relasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit na kilala ang kanyang administrasyon sa malawak na kurapsiyon at pang-aabuso ng mga tao.Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Sa pananaliksik at pagtuturo ng kasaysayan ng bansa ay marapat lamang sa mga guro na bigyan ng malaking konsiderasyon ang mga sanggunian na tumatalakay sa malawak na kasaysayan ng ating bansa.

Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 30,000 taon na ang nakalilipas.For teams, Slack is the de facto king for now, and for good reason: The software is slick, feature-rich, and pretty much ubiquitous.… continue reading »


Read more

It is important to make sure love is not confused with enabling. Parents often fall for the deception that parenting gets easier with time. Parenting is difficult at every age, yet is also rewarding.… continue reading »


Read more

“I am blown away with the new History Adjusted Valuations feature which takes into account vehicle history, as we do not always have the time to consult external sources to see if accidents are reported.” “I am a fairly new dealer in this used car business, and have faced numerous obstacles and difficulties getting my business off the ground.… continue reading »


Read more